Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOREKTOR I STROICIEL INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

Kod: 311903

Synteza: Reguluje fizyczne cechy budowy instrumentów w celu umożliwienia wydobycia z nich dźwięków o ściśle określonej wysokości, wykorzystując przede wszystkim swój bardzo dobry słuch muzyczny i umiejętność gry na instrumentach muzycznych; używa narzędzi ślusarskich, stolarskich (ręcznych i mechanicznych) oraz specjalistycznych narzędzi korektorskich.

Zadania zawodowe:

 • czytanie rysunków konstrukcyjnych i dokumentacji technologicznej różnych elementów i zespołów instrumentów muzycznych;
 • posługiwanie się narzędziami pomiarowymi i korektorskimi do regulacji mechanizmów instrumentów muzycznych;
 • strojenie i intonowanie instrumentów strunowych klawiszowych przez napinanie strun nawijanych na kołki metalowe, podkręcane specjalnym kluczem: w fortepianie, pianinie, cymbałach, cytrze;
 • regulowanie tłumików w instrumentach strunowych klawiszowych przez ustawianie równomiernego odchodzenia tłumików od strun i regulowanie półchodu tłumika;
 • regulowanie klawiatury w instrumentach strunowych klawiszowych przez układanie jej na linie lub tafle, likwidowanie skosów klawiatury, ustawianie głębokości gry, ustawianie równych odległości między klawiszami, wyważanie klawiszy;
 • regulowanie mechanizmów w instrumentach strunowych klawiszowych przez ustalanie odległości młotka od strun, regulowanie wyzwalania i pochwycenia młotka, nastawienia chwytników w przeciwchwytniki, napinanie tasiemek, ustawianie listwy oporowej popychaczy;
 • strojenie instrumentów smyczkowych przez napinanie strun nawijanych na kołki drewniane w instrumentach z gryfem, podkręcanych ręcznie (skrzypce, kontrabas, wiolonczela);
 • strojenie instrumentów dętych blaszanych i drewnianych (trąbka, puzon, tuba, klarnet) przez dokonywanie korekty długości piszczałki i miejsc rozmieszczenia klap oraz otworów;
 • strojenie instrumentów ze stroikami przelotowymi metalowymi (obój, fagot) przez dokonywanie korekty wymiarów drgającej części stroików.

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

zł45.00Cena