Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOORDYNATOR POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA TKANEK I NARZĄDÓW

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

Kod: 325904

Synteza: Organizuje działania związane z zabiegami pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów na trzech poziomach: na terenie szpitala, regionu i centrali „Poltransportu”- jednostki przewożącej tkanki i narządy;na terenie szpitala identyfikuje i zgłasza dawców koordynatorowi regionalnemu, który organizuje procedurę pobrania i przeszczepu;na poziomie centralnym sprawdza dawcę w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów i sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem przeszczepu;prowadzi rejestr osób oczekujących na przeszczepy w całym kraju.

Zadania zawodowe:

 • weryfikowanie i sprawdzanie prawidłowości kryteriów doboru dawcy tkanek i komórek oraz badań laboratoryjnych wymaganych w odniesieniu do dawców;
 • przestrzeganie procedur pobierania tkanek i komórek, a także ich przyjmowania do banku tkanek i komórek oraz wymogów dotyczących przygotowania tkanek i komórek;
 • zapewnianie jakości procedur przetwarzania, testowania, sterylizacji, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek i wymogów dotyczących bezpośredniej dystrybucji określonych tkanek i komórek do odbiorcy;
 • informowanie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek o każdym przypadku zaistnienia istotnego zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji;
 • prowadzenie stałego monitorowania przestrzegania przez personel banku tkanek i komórek systemu zapewnienia jakości;
 • przyjęcie zgłoszenia o dawcy narządów i tkanek;
 • sporządzenie opisu każdego pobranego narządu wraz z informacją o każdej osobie przed, w trakcie i po przeszczepie;
 • wypełnianie i archiwizowanie dokumentacji procesu orzekania śmierci mózgu i opieki nad dawcą;
 • współpraca z rodziną dawcy;
 • przeprowadzanie trudnych rozmów na temat pobrania narządów do przeszczepu;
 • wypełnianie karty koordynacyjnej pobrania tkanek i narządów;
 • sporządzanie protokołów pobrania narządów;
 • przekazywanie niezbędnych danych do rejestru banków tkanek i komórek;
 • synchronizacja pracy wielu osób wchodzących w skład zespołu transplantacyjnego (lekarza zgłaszającego dawcę, konsultantów z różnych dziedzin medycyny, pracowników laboratoriów, zakładu radiologii, personelu bloku operacyjnego, pracowników „Poltransportu” i dopasowanie terminu transplantacji;
 • przestrzeganie procedur i wymogów dotyczących pobierania tkanek i komórek ludzkich oraz dbałość o przestrzeganie prawa transplantacyjnego i zasad koordynacji ustalonych przez „Poltransport” w zakresie pobrań wielonarządowych.

Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów

zł45.00Cena