Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Koordynator badań klinicznych

Kod: 229902

Synteza: Nadzoruje i organizuje przebieg procesu badań klinicznych testujących nowe produkty lecznicze;koordynuje działania badaczy z innych ośrodków biorących udział w badaniu wieloośrodkowym;zarządza danymi z badań;zapewnia realizację poszczególnych etapów realizacji i harmonogramu badań;współpracuje z zespołem badawczym oraz sponsorem badań klinicznych.

Zadania zawodowe:

 • tworzenie procedur do kodowanie danych w celu wprowadzenia ich do systemu informatycznego prowadzonych badań klinicznych;
 • weryfikowanie i wprowadzanie do systemu danych z prowadzonych badań klinicznych;
 • identyfikowanie brakujących lub nieprawidłowych danych (zgodnie z otrzymanymi wytycznymi);
 • kontrola jakości wprowadzanych danych;
 • zapewnianie spójności oraz zgodności z formalnymi wymogami;
 • generowanie zapytań do badaczy w celu wyjaśnienia nieprawidłowości i weryfikowanie otrzymywanych odpowiedzi;
 • zapewnienie zespołowi badawczemu i sponsorowi dostępu do informatycznego systemu przechowywania danych i zmiany danych w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja zmiany danych;
 • zarządzanie danymi z badań klinicznych, zapewnianie realizacji poszczególnych etapów projektu według założonego harmonogramu;
 • udział w procesie zamykania bazy danych na końcowym etapie badania;
 • przechowywanie podstawowej dokumentacji badania klinicznego;
 • wspieranie mniej doświadczonych członków zespołu badawczego;
 • dokonywanie bieżącej oceny bezpieczeństwa badanego produktu leczniczego i przekazywanie danych do kierownika zespołu badawczego;
 • zgłaszanie badaczowi ewentualnych szkód powstałych w związku z uczestnictwem w badaniu klinicznym;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi badaczami, konsultantami medycznymi i sponsorami badań;
 • udostępnianie dostępu do dokumentów źródłowych przedstawicielom sponsora, osobom prowadzącym audyt lub inspekcję badań klinicznych;
 • przestrzeganie protokołu badania klinicznego oraz zasad zbierania i raportowania danych.

Koordynator badań klinicznych

zł45.00Cena