Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ WALCOWNICZYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych

Kod: 313505

Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia walcownicze;kontroluje stan techniczny urządzeń walcowniczych;wykonuje przeglądy i konserwację urządzeń walcowniczych oraz kontroluje parametry działania urządzeń walcowniczych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie działania urządzeń walcowniczych: przesuwaczy, liniałów, kątowników, manipulatorów nożyc, transporterów łańcuchowych i samotoków;
 • koordynowanie z kabiny sterowniczej współdziałania walcarek w ciągu walcowniczym z urządzeniami pomocniczymi;
 • odczytywanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej i bieżące korygowanie ustawienia walców;
 • kontrola nastaw wielkości nacisku, temperatury, prędkości przesuwu, w zależności od rodzaju materiału zgodnie z wymogami technologicznymi;
 • kontrolowanie prawidłowego przebiegu walcowania zgodnie z kartą technologiczną;
 • kontrolowanie wymiarów i jakości wywalcowanego pasma;
 • analizowanie wskazań mierników i wskaźników pulpitu sterowniczego walcarki i urządzeń pomocniczych walcowni;
 • regulowanie walcarek i ich podzespołów;
 • określanie stopnia zużycia wykrojów i przydatności walców do dalszej eksploatacji;
 • wnioskowanie o wymianę walców i zmiany wykrojów;
 • wykonywanie okresowych przeglądów oraz konserwacji urządzeń walcowniczych oraz sprawdzanie poprawności działania aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • kontrolowanie poprawności pracy obiegu smarowania i chłodzenia urządzeń walcowniczych;
 • wykrywanie i nadzorowanie usuwania nieprawidłowości pracy urządzeń walcowniczych i sprzętu pomocniczego;
 • kontrola czyszczenia i zabezpieczania maszyn i urządzeń walcowni;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacji urządzeń walcowniczych;
 • przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów BHP, w tym posługiwanie się sprzętem BHP oraz sprzętem ochrony osobistej.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych

zł45.00Cena