Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ OBRÓBKI CIEPLNEJ METALI

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali

Kod: 313503

Synteza: Kontroluje prace urządzeń obróbki cieplnej metali;kontroluje jakość produkcji oraz parametry wydajności urządzeń obróbki cieplnej metali;sprawuje nadzór techniczny nad urządzeniami do obróbki cieplnej metali.

Zadania zawodowe:

 • kontrolowanie zabiegów obróbki cieplnej, tj. hartowania, odpuszczania wyżarzania: normalizującego zupełne - niezupełne, izotermicznego, zmiękczającego, odprężającego, przeciwpłatkowego i przesycania;
 • obsługiwanie urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją technologiczną hartowania, odpuszczania i oksydowania oraz zabezpieczania przed nawęglaniem;
 • kontrolowanie stanu technicznego oraz przygotowywanie do pracy zespołów i agregatów pieców gazowych, elektrycznych oporowych elektrodowo-solnych, tyglowych wannowych z atmosferami ochronnymi oraz pieców próżniowych i agregatów indukcyjnych;
 • zapalanie, wygaszanie, włączanie i wyłączanie różnorodnych zespołów pieców gazowych: poziomych, pionowych, wgłębnych i elektrycznych, sterowanie termiczną pracą pieców;
 • przygotowywanie wsadu do obróbki cieplnej, ładowanie wsadu do koszy oraz zabezpieczanie go przed zerwaniem, wyboczeniem lub deformacjami;
 • kierowanie transportem wsadu do pieców oraz wyciąganiem gorącego wsadu z pieców do wanien hartowniczych;
 • kierowanie pracą suwnic przy pracach przyjmowania wsadów i wysyłki obrobionych wyrobów;
 • prowadzenie procesów wyżarzania odprężającego odlewów oraz wyżarzania zmiękczającego odkuwek po obróbce plastycznej;
 • zabezpieczanie wsadu przed pęknięciami i innymi wadami hartowniczymi;
 • prowadzenie obróbki cieplno-chemicznej;
 • uruchamianie przepływu kąpieli hartowniczych, regulowanie temperatury wody technologicznej, oleju hartowniczego zgodnie z wymogami technologii;
 • hartowanie indukcyjne oraz hartowanie narzędzi ze stali szybkotnących;
 • piaskowanie detali po obróbce cieplnej;
 • wypełnianie dokumentacji roboczej: zapis czasu i temperatury hartowania;
 • konserwowanie urządzeń obróbki cieplnej metali;
 • uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii urządzeń do obróbki cieplnej metali.posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., BHP.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali

zł45.00Cena