Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ FILTRUJĄCYCH I ODDZIELAJĄCYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających

Kod: 313306

Synteza: Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli procesów rozdzielania zawiesin (ciał stałych od cieczy);reguluje i nadzoruje działanie filtrów, wirówek, dekanterów i innych separatorów substancji chemicznych.

Zadania zawodowe:

 • obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego w celu kontroli i optymalizacji procesów separacji;
 • zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych, np. ciśnienia, szybkości przepływu mieszaniny, temperatury, prędkości obrotowej bębna wirówki;
 • kontrolowanie wyposażania filtrów w środki filtrujące;
 • kontrolowanie doprowadzania rozdzielanych mieszanin oraz odprowadzania fazy ciekłej i stałej;
 • regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
 • monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
 • kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów separacji;
 • sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
 • komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
 • czyszczenie i konserwacja sprzętu;
 • pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
 • prowadzenie obowiązujących zapisów;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających

zł45.00Cena