Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ DO WYTOPU METALI

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali

Kod: 313502

Synteza: Kontroluje urządzenia do wytopu metali;zajmuje się kontrolą jakości produkcji i wydajności urządzeń do wytopu metali;sprawuje nadzór techniczny nad urządzeniami do wytopu metali.

Zadania zawodowe:

 • wyliczanie ilości energii, jaką należy zużyć na roztopienie lub przetopienie wsadu;
 • dobieranie optymalnych parametrów energetycznych w procesie wytapiania lub przetapiania, sterowanie termiczną pracą pieca oraz obserwowanie przebiegu procesu wytapiania metali i wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • sprawdzanie stanu technicznego pieca i urządzeń pomocniczych przed rozpoczęciem procesu wygrzewania;
 • kontrolowanie sprawności sygnalizacji, pomiarów temperatury, urządzeń gaśniczych, urządzeń łączności oraz stanu trzonu pieca, wymurówki otworów żużlowych wgłębnych, komorowych lub kołpakowych;
 • podnoszenie lub opuszczanie elektrod, kontrolowanie ich stanu i w razie potrzeby ich wymienianie;
 • rozpalanie i gaszenie palników pieca gazowego lub włączanie i wyłączanie pieca elektrycznego;
 • kierowanie załadunkiem wsadu do pieca za pomocą suwnic i obsługiwanie wagi do ważenia kęsisk i kręgów;
 • sterowanie urządzeniami załadowczymi i wyładowczymi, takimi jak: samotoki transportujące, ruszty załadowcze wsadu;
 • sterowanie urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie wytapiania lub przetapiania metalu;
 • ocenianie przebiegu procesu wytapiania na podstawie pomiarów, obserwacji i wyników analizy chemicznej;
 • pobieranie prób metalu do analizy chemicznej;
 • prowadzenie procesu wygrzewania wsadu w piecach oraz regulowanie procesu wygrzewania wsadu przez określenie czasu trwania i temperatury w zależności od gatunku stali, wielkości kęsisk lub kręgów;
 • rejestrowanie danych dotyczących wytopu;
 • korygowanie parametrów wytopu oraz nadzorowanie pracy zespołu obsługującego piec i urządzenia pomocnicze;
 • przygotowywanie pieca do zakończenia wytopu oraz spustu ciekłego metalu;
 • czyszczenie oraz konserwowanie pieców grzewczych i urządzeń pomocniczych;
 • określanie przyczyn powstawania zakłóceń procesu obróbki cieplnej;
 • uczestniczenie w naprawach pospustowych;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanego pieca;
 • zabezpieczanie pieca i wyrobów w sytuacjach awaryjnych wynikających z braku dostaw gazu, energii elektrycznej lub z innych przyczyn;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., BHP i ochrony środowiska.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45