Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PAPIERU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru

Kod: 313902

Synteza: Obsługuje systemy sterowania ciągami technologicznymi przygotowania mas papierniczych (z makulatury lub drewna) oraz produkcji papieru;nadzoruje procesy technologiczne i pracę maszyn papierniczych.

Zadania zawodowe:

 • obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego pulpitu sterowniczego z głównej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów przygotowania masy papierniczej (m.in. roztwarzania surowców, bielenia, mielenia, mieszania z dodatkami masowymi) oraz formowania i odwadniania wstęgi papierniczej, jej prasowania, uszlachetniania, suszenia, przecinania i nawijania;
 • kontrolowanie doprowadzania surowców i środków produkcji, takich jak dodatki masowe, substancje powlekające;
 • zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych i jakościowych papieru, takich jak np.: gramatura, wilgotność, grubość, kolor, połysk;
 • włączanie lub wyłączanie urządzeń czy węzłów technologicznych;
 • regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
 • uruchamianie i wyłączanie kontroli procesów technologicznych, kontrolowanie i sprawdzanie sprzętu i systemów w celu wykrycia usterek;
 • monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
 • komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu w celu dokonania oceny sprawności sprzętu;
 • czyszczenie i konserwacja sprzętu w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
 • pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
 • prowadzenie obowiązujących zapisów i tworzenie sprawozdań;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru

zł45.00Cena