Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ DO OBRÓBKI CIEPLNEJ CHEMIKALIÓW

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

Kod: 313305

Synteza: Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli urządzeń stosowanych w procesach chemicznych i pokrewnych do wypalania, prażenia, suszenia lub obróbki cieplnej innego rodzaju w celu nadania substancjom specjalnych właściwości lub przeprowadzenia zmian chemicznych;nadzoruje i reguluje procesy obróbki cieplnej.

Zadania zawodowe:

 • obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego w celu kontroli i optymalizacji procesów obróbki cieplnej;
 • zadawanie temperatury obróbki cieplnej, jej kontrolowanie i regulowanie dopływu mediów grzejnych;
 • kontrolowanie i regulowanie doprowadzania do urządzeń substancji poddawanej obróbce cieplnej;
 • regulacja zaworów i pomp instalacji technologicznej i energetycznej;
 • monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
 • kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów obróbki cieplnej;
 • sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
 • komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
 • czyszczenie i konserwacja urządzeń;
 • pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;
 • prowadzenie obowiązujących zapisów;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów

zł45.00Cena