Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ DO CIĄGNIENIA I TŁOCZENIA METALI

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali

Kod: 313501

Synteza: Kontroluje i nadzoruje pracę urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali;kontroluje jakość i wydajność pracy urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali;kontroluje stan techniczny urządzeń oraz wykonuje przeglądy i konserwację urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali.

Zadania zawodowe:

 • ustawianie narzędzi ciągarki i kontrolowanie ustawienia za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • uruchamianie i zatrzymywanie ciągarki;
 • regulowanie w toku produkcji parametrów technologicznych procesu, takich jak zgniot pojedynczy i całkowity, wydłużenie jednostkowe, szybkość przeciągania, temperatura nagrzewania i prędkość chłodzenia;
 • wykonywanie pomiarów kontrolnych za pomocą suwmiarki, mikrometru, kątomierza, czujników, sprawdzianów itp.;
 • ocenienie przydatności materiału poddawanego obróbce plastycznej;
 • sprawdzanie wymiarów rur przed i po ciągnięciu za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz jakości powierzchni i ewentualnych wad rur powstałych podczas ciągnienia;
 • utrzymywanie obsługiwanych urządzeń w stałej sprawności technicznej;
 • przeprowadzanie okresowych napraw i bieżącej konserwacji obsługiwanych maszyn, urządzeń oraz narzędzi specjalnych;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż.;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż. i BHP.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali

zł45.00Cena