Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) URZĄDZEŃ DESTYLACYJNYCH I REKTYFIKACYJNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

Kod: 313304

Synteza: Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli procesu rozdzielania ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników, w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych;reguluje i nadzoruje działanie aparatów, instalacji, zestawów do prowadzenia destylacji lub rektyfikacji.

Zadania zawodowe:

 • obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego w celu kontroli i optymalizacji procesów destylacji / rektyfikacji;
 • zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych;
 • regulowanie pomp, zaworów i urządzeń do kontroli procesu;
 • kontrolowanie doprowadzania rozdzielanej mieszaniny na kolumnę oraz odprowadzania destylatu z kondensatora i cieczy wyczerpanej z kotła kolumny;
 • regulowanie doprowadzania mediów grzejnych i chłodzących;
 • monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
 • kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesu destylacji;
 • sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
 • komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
 • czyszczenie i konserwacja sprzętu w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
 • pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek cieczy surowej, destylatu i cieczy wyczerpanej;
 • prowadzenie obowiązujących zapisów danych;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych

zł45.00Cena