Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych

Kod: 313901

Synteza: Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych wdraża, kontroluje stan techniczny oraz naprawia roboty przemysłowe.Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych pracuje w zakładach produkcyjnych. Celem pracy kontrolera (sterowniczego) robotów przemysłowych jest obsługiwanie i nadzorowanie bieżącej pracy robotów i manipulatorów przemysłowych oraz serwisowanie i przeprogramowanie robotów do wykonywania określonych funkcji. Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych wykonuje kontrole okresowe i doraźne robotów oraz zapewnia utrzymanie ciągłości ich pracy. Na podstawie wniosków z kontroli przewiduje i zapobiega niewłaściwej pracy robotów, planuje i wykonuje konserwacje i naprawy, wykonuje konieczne korekty i dostosowania mechanizmów robotów i urządzeń peryferyjnych do nowo zleconych zadań.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie okresowych testów kontrolnych robotów przemysłowych;
 • diagnozowanie poprawności działania podzespołów robota na podstawie przeprowadzonych testów;
 • wykonywanie precyzyjnych pomiarów mechanicznych celem określenia dopuszczalnych luzów zespołów ruchowych robotów;
 • naprawianie wadliwie działających elementów mechanicznych robotów i napędu elektrycznego;
 • naprawianie zespołów, regulowanie i konserwowanie podzespołów hydraulicznych lub pneumatycznych robotów przemysłowych;
 • regulowanie i konserwowanie systemów mechaniki precyzyjnej robotów oraz systemów napędu elektrycznego (silniki krokowe, liniowe i inne mikromaszyny);
 • programowanie pamięci robota w przypadku zmiany technologii produkcji lub zmiany asortymentu albo parametrów pracy;
 • tworzenie i uruchamianie nowych programów sterujących pracą robota;
 • instalowanie i uruchamianie mechaniczne i elektryczne robotów i osprzętu peryferyjnego na nowych stanowiskach pracy;
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń elektronicznej automatyki przemysłowej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45