Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER (STEROWNICZY) PROCESÓW PRZERÓBKI ROPY NAFTOWEJ I GAZU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

Kod: 313401

Synteza: Nadzoruje procesy przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego;obsługuje i kontroluje aparaty i urządzenia służące do destylacji, rafinacji i obróbki ropy naftowej, produktów ropopochodnych i produktów ubocznych oraz gazu ziemnego;reguluje obsługiwane aparaty i urządzenia przetwórcze. i dokonuje ich konserwacji.

Zadania zawodowe:

 • obsługa skomputeryzowanego elektronicznego panelu sterowania z centralnej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w poszczególnych zestawach aparatów i urządzeń przetwarzających;
 • nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów destylacyjnych i urządzeń pomocniczych stosowanych do wyodrębniania z ropy naftowej benzyny, nafty, oleju napędowego i mazutu, do dalszego rozdzielania otrzymanych frakcji i/lub poddawania ich przemianom chemicznym w procesach krakingu lub reformingu;
 • nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów destylacyjnych i urządzeń pomocniczych stosowanych do wyodrębnienia z gazu ziemnego metanu i innych frakcji ubocznych: helu, butanu, etanu, propanu;
 • nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów i urządzeń do usuwania niepożądanych substancji z gazu ziemnego oraz z ropy naftowej i produktów jej przerobu;
 • nadzorowanie i regulowanie zaworów, pomp, urządzeń pomocniczo-produkcyjnych oraz wyposażenia kontrolnego;
 • kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów przetwórczychpobieranie i zabezpieczanie do kontroli laboratoryjnej próbek produktów, zgodnie z instrukcją;
 • sporządzanie roboczej dokumentacji z odczytów urządzeń pomiarowych i prowadzenie rejestru produkcji;
 • sprawdzanie urządzeń w celu wykrycia ewentualnych awarii i nieszczelności instalacji.

Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45