Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER RUCHU LOTNICZEGO

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler ruchu lotniczego

Kod: 315403

Synteza: Kontroluje ruch lotniczy w określonych przestrzeniach odpowiedzialności; przyjmuje i przekazuje wszelkie informacje potrzebne do bezpiecznego przeprowadzenia operacji lotniczych.

Zadania zawodowe:

  • ustalanie bieżących oraz przyszłych pozycji statków powietrznych, w celu zachowania bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń technicznych oraz źródeł informacji;
  • wydawanie zezwoleń i instrukcji, mających na celu zapewnienie określonych, bezpiecznych odległości między statkami powietrznymi, przy zachowaniu sprawnego i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;
  • dostarczanie organom służb ruchu lotniczego i załogom statków powietrznych informacji niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa operacji lotniczych, np. o sprawności naziemnych urządzeń nawigacyjnych, warunkach meteorologicznych na lotniskach odlotu, docelowych i zapasowych;
  • przyjmowanie i przekazywanie zainteresowanym organom służb ruchu lotniczego oraz członkom załóg lotniczych informacji dotyczących ruchu wszystkich statków powietrznych objętych działaniem służb ruchu lotniczego;
  • gromadzenie informacji na temat statków powietrznych potrzebujących pomocy i powiadamianie organu odpowiedzialnego za akcję poszukiwawczo-ratowniczą;
  • współdziałanie z innymi organami służb ruchu lotniczego;
  • śledzenie zmian w przepisach, instrukcjach oraz procedurach dotyczących ruchu lotniczego.

Kontroler ruchu lotniczego

zł45.00Cena