Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler rozliczeń pieniężnych

Kod: 421106

Synteza: Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowością pracy kasjerów w zakresie obowiązujących przepisów oraz zapewnia sprawną organizację pracy stanowisk kasowych.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących kasowych rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych, w złotych i walutach obcych;
 • wykonywanie wszystkich czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rachunków bankowych w złotych i walutach obcych;
 • obsługiwanie klientów w zakresie przyjmowania dyspozycji dotyczących prowadzenia rachunków bankowych;
 • przyjmowanie i wykonywanie dyspozycji komórek kredytowych w zakresie uruchamiania, wykorzystywania i spłaty kredytów;
 • zakładanie, prowadzenie i likwidacja rachunków papierów wartościowych i rachunków depozytów pieniężnych;
 • przyjmowanie od klientów zleceń dotyczących kupna i sprzedaży na rynku wtórnym papierów wartościowych i akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
 • prowadzenie sprzedaży obligacji Skarbu Państwa oraz sprawowanie pełnej kontroli nad zleceniami klientów;
 • sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym poleceń wypłaty za granicę, przesyłanie ich oraz sporządzanie rozliczeń z tego tytułu;
 • przeprowadzanie kontroli strony formalnej i merytorycznej otrzymywanych poleceń wypłat z zagranicy i z banków krajowych oraz ich realizowanie;
 • prowadzenie obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie zleceń akredytywy i inkasa dokumentowego w obrocie krajowym i zagranicznym;
 • wykonywanie egzekucji wierzytelności pieniężnych z rachunku bankowego na podstawie tytułu egzekucyjnego;
 • przygotowywanie urządzeń terminalowych do obsługi przez kasjerów oraz zapewnianie ciągłości funkcjonowania tych urządzeń;
 • zabezpieczanie urządzeń terminalowych po zakończeniu dnia pracy;
 • uruchamianie i zamykanie bankomatu oraz czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem;
 • usuwanie awarii urządzeń terminalowych i bankomatu w ramach posiadanych uprawnień i w zakresie objętym szkoleniem;wprowadzanie do bankomatu zastrzeżeń kart magnetycznych;
 • aprobowanie wypłat oszczędnościowych i czekowych w innych oddziałach lub innych bankach drogą telefoniczną lub faksem;
 • czuwanie nad prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, zabezpieczeniem przez kasjerów powierzonej im gotówki, stempli i innych wartości, przyjmowanie i ewidencjonowanie nadawanych i nadsyłanych zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym i czekowym oraz przekazywanie ich do kas;
 • uzgadnianie dziennych obrotów z kasjerami bankowymi oraz przygotowywanie dokumentów do ich księgowania;
 • współpraca ze stanowiskiem kasjera bankowego w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.

Kontroler rozliczeń pieniężnych

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45