Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER POCZTOWY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler pocztowy

Kod: 421105

Synteza: Wykonuje czynności związane z bezpośrednim nadzorem nad prawidłowością obsługi klientów poczty oraz kontroluje prawidłowość i zgodność rozliczeń pieniężnych z dokumentami.

Zadania zawodowe:

 • wyposażanie okienek w nowe książeczki oszczędnościowe, radiofoniczne, druki płatne i inne druki ścisłego zarachowania oraz rekwizyty imienne;
 • wyrywkowa kontrola zgodności stanu kasetek operacyjnych z dokumentami;
 • kontrola prawidłowości naliczanych opłat oraz ich zgodności z dokumentami nadawczymi przesyłek pocztowych;
 • kontrola przyjmowanych przekazów oraz zaopatrywanie ich w stempel okręgowy i pieczęć z wizerunkiem orła;
 • kontrola dowodów wszelkiego rodzaju wpłat pieniężnych;
 • przyjmowanie nadesłanych zastrzeżeń w obrocie oszczędnościowym i czekowym oraz wprowadzanie ich do wykazów i programów komputerowych;
 • kontrola wpisów i podliczeń w zbiorowych dokumentach rozliczeniowych kas operacyjnych;
 • kontrola przekazów i innych dowodów oraz kierowanie ich do wypłat;
 • kontrola dowodów przyjętych wpłat i wypłat dokonanych przez doręczycieli oraz dokumentów rozliczeniowych;
 • kontrola obiegu wartościowych przesyłek awizowanych oraz nadmiarów i zasiłków kasowych;
 • kontrola dokumentów rozliczeniowych przesyłek pocztowych oraz usług telekomunikacyjnych;
 • kontrola raportu kasowego i stanu zgodności gotówki;
 • nadzór nad przechowywaniem przesyłek pocztowych i gotówki oraz zabezpieczeniem obrotu pocztowego;
 • nadzór nad prawidłowością obsługi klientów i dostosowanie obsad do natężenia ruchu;
 • należyta znajomość przepisów i nadzór nad ich przestrzeganiem przez personel przy wykonywaniu usług;
 • nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy korespondencji oraz tajemnicy służbowej i państwowej.

Kontroler pocztowy

zł45.00Cena