Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER KOLEJOWY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler kolejowy

Kod: 214920

Synteza: Nadzoruje bezpieczeństwo ruchu kolejowego w powierzonym rejonie.

Zadania zawodowe:

 • kontrolowanie bezpieczeństwa ruchu pociągów na liniach kolejowych oraz na stacjach i bocznicach manewrowych;
 • kontrolowanie prowadzenia ruchu kolejowego na podległym obszarze, w tym kontrolowanie organizacji pracy stacji i wykonywania obowiązków przez pracowników;
 • kontrolowanie stanu technicznego urządzeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • uczestniczenie w przejazdach kontrolnych wraz z maszynistami;
 • uczestniczenie, także w roli przewodniczącego, w pracach komisji powypadkowych badających przyczyny wypadków kolejowych;
 • kontrolowanie dokumentacji oraz wyposażenia posterunków kolejowych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli, opracowywanie i przedstawianie wniosków pokontrolnych;
 • uczestniczenie w komisjach egzaminacyjnych (np. dopuszczających do pracy dyżurnych ruchu, manewrowych, a także na innych stanowiskach);
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kontroler kolejowy

zł45.00Cena