Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER HIGIENY MIĘSA

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler higieny mięsa

Kod: 325506

Synteza: Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa pod nadzorem lekarza weterynarii; pełni rolę asystenta lekarza weterynarii.

Zadania zawodowe:

  • przygotowywanie zwierząt do uboju: sprawdzanie stopnia zmęczenia i pobudzenia zwierząt oraz ewentualnych objawów choroby;
  • mierzenie wewnętrznej ciepłoty ciała zwierząt;
  • znakowanie dla celów identyfikacyjnych tusz i ich części;
  • dokonywanie oględzin tusz, głów, narządów wewnętrznych;
  • rutynowe nacinanie węzłów chłonnych i tkanek;
  • wykrywanie włośni;
  • sporządzenie protokołu z dokonanej kontroli.

Kontroler higieny mięsa

zł45.00Cena