Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONTROLER FINANSOWY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kontroler finansowy

Kod: 241107

Synteza: Zajmuje się kontrolowaniem polityki rachunkowej i finansowej organizacji; kształtuje i koordynuje proces planowania oraz kontroli w celu stałej poprawy efektywności kosztowej i przychodowej firmy; weryfikuje informacje zawarte w dokumentacji finansowej i ich zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi firmy; analizuje sprawozdania finansowe; kontroluje wydatki i ich zgodność z założonym budżetem na dany okres; uczestniczy w planowaniu polityki kredytowej organizacji; dostarcza informacji dla zarządu oraz działów operacyjnych w celach decyzyjnych na poziomie strategicznym oraz operacyjnym.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie kontroli wewnętrznej z zakresu procesów finansowych i monitorowanie majątku obrotowego (analiza należności i zapasów);
 • przeprowadzanie kontroli realizacji zadań budżetowych i sporządzanych bieżących prognoz finansowych oraz planu wieloletniego;
 • analizowanie poszczególnych obszarów biznesowych w zakresie realizacji budżetów, ustalenie odchyleń i wskazanie działań naprawczych;
 • planowanie i monitorowanie płynności finansowej oraz koordynowanie pracy zespołu działu księgowości i finansów;
 • dokonywanie analizy rentowności produktów, ustalania strategii cenowych oraz warunków kredytowania odbiorców;
 • współpraca z działami sprzedaży i marketingu w zakresie tworzenia budżetów;
 • opracowywanie procedur polityki finansowej dotyczącej poszczególnych składników aktywów i pasywów organizacji;
 • koordynowanie tworzenia norm i standardów kosztowych;
 • aktywne wspieranie stanowisk operacyjnych poprzez wskazywanie obszarów zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • wdrażanie i organizacja systemu raportowania i przeprowadzania analiz dla sprzedaży i marketingu;
 • przygotowywanie pakietów sprawozdawczych według określonych standardów rachunkowości do podejmowania decyzji przez kierownictwo firmy;
 • sporządzanie planów zapotrzebowania na fundusze w perspektywie krótko i długookresowej na podstawie budżetów i przygotowanych prognoz średnio i długoterminowych;
 • zarządzanie budżetem przepływów gotówkowych w krótkim okresie i współpraca z bankami i instytucjami finansowymi;
 • sporządzanie wniosków inwestycyjnych i ich ocena zgodnie ze standardami grupy;
 • kierowanie podległym zespołem;
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie nowych rozwiązań w celu podnoszenia poziomu efektywności i zwiększenia rentowności inwestycji i przedsięwzięć oraz możliwości ich finansowania.

Kontroler finansowy

zł45.00Cena