Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSULTANT DO SPRAW SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

Kod: 251102

Synteza: Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych diagnozuje i analizuje potrzeby klienta w zakresie zastosowań systemów teleinformatycznych, definiuje rozwiązania systemowe i nadzoruje ich wdrażanie.Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych wykonuje pracę o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest przygotowanie wdrożenia i przekazanie klientowi systemu teleinformatycznego do użytkowania. W tym celu analizuje oczekiwania klientów związane z systemem teleinformatycznym, planuje i przygotowuje rozwiązania w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, prowadzi prezentację przyjętych rozwiązań. W tym zakresie konsultant pracuje głównie w oparciu o gotowe rozwiązania teleinformatyczne. W zakresie obowiązków konsultanta mieszczą się również zadania zawodowe związane z tworzeniem dokumentacji systemu teleinformatycznego oraz przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń dla użytkowników systemu. Konsultant zapewnia również wsparcie merytoryczne i techniczne zarówno w procesie wdrażania systemu teleinformatycznego, jak również w fazie jego eksploatacji u użytkownika. Konsultant samodzielnie przygotowuje metody i procedury działania, jakie podejmie podczas realizacji zadań dla klienta, a także samodzielnie wykonuje opracowania z zakresu możliwości stosowania rozwiązań informatycznych w obszarze działalności klienta. Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych wyniki prowadzonych prac w zakresie celowości i efektywności wdrażania systemów przedstawia klientowi najczęściej w formie raportu i prezentacji multimedialnej. Od konsultanta zależy sprawne zorganizowanie, przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych rozwiązań i projektów.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie potrzeb klienta w zakresie systemu teleinformatycznego;
 • planowanie i przygotowywanie rozwiązań w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby;
 • przygotowywanie i prowadzenie prezentacji przyjętych rozwiązań;
 • opracowywanie dokumentacji eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego;
 • przygotowywanie i prowadzenie szkolenia dla użytkowników systemu;
 • opracowywanie projektu wdrożenia systemu teleinformatycznego;
 • prowadzenie i wspieranie wdrożenia systemu teleinformatycznego;
 • diagnozowanie i testowanie poprawności realizacji założonych funkcji;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

zł45.00Cena