Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSULTANT DO SPRAW KARIERY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konsultant do spraw kariery

Kod: 242305

Synteza: Udziela wsparcia i doradza w sprawach związanych z rozwojem kariery zawodowej;prowadzi indywidualne sesje szkoleniowo-mentorskie;realizuje projekty wspierające rozwój karier managerskich i specjalistów różnych branż;ułatwia podejmowanie ważnych decyzji zawodowych;wspiera kadrę managerską w doskonaleniu umiejętności zarządzania ludźmi;świadczy usługi outplacementu indywidualnego.

Zadania zawodowe:

 • przeprowadzanie konsultacji w rozwiązywaniu problemów związanych z przebiegiem kariery zawodowej: jej planowaniem, rozwojem lub zmianą na inną ścieżkę;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu dobrego CV, portfolio jako wstępnego warunku skutecznego poszukiwania pracy i znalezienia zatrudnienia;
 • przygotowanie klienta do udziału w procesie rekrutacyjnym: rozmowie kwalifikacyjnej, negocjacjach wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia;
 • stosowanie narzędzie diagnostycznych do poznania klienta: jego osobowości, kompetencji i możliwości psychofizycznych umożliwiających osiągnięcie zawodowego sukcesu;
 • przekazywanie informacji o zawodach i rynku pracy;
 • tworzenie baz zawodów z przyszłością i instytucji oferujących pracę;
 • wskazywanie klientom możliwości przekwalifikowania się;
 • zdobycia nowego zawodu w systemie szkolnym i pozaszkolnym w formie kursów kwalifikacyjnych i innych form nieformalnych;
 • przygotowanie klientów zajmujących wysokie stanowiska do zarządzania osobistym wizerunkiem, na który składają się: umiejętności w zakresie ustnej i pisemnej komunikacji, wystąpienia publiczne, organizacja i prowadzenie spotkań, budowanie relacji z podwładnymi w celu zbudowania marki klienta, jego obrazu w oczach innych (personal branding);
 • świadczenie usług outplacementu indywidualnego;
 • zakładania firmy zewnętrznej;
 • prowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie umiejętności zarządzania ludźmi.

Konsultant do spraw kariery

zł45.00Cena