Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSULTANT / AGENT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej

Kod: 524302

Synteza: Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej oferuje i sprzedaje produkty klientowi podczas spotkań.Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej jest zawodem o charakterze usługowym, doradczym i handlowym, którego celem jest prezentacja produktu w formie zachęcającej klienta do zakupu. Głównym zadaniem jest sprzedaż produktów firmy, z którą konsultant/agent nawiązał współpracę. Wymaga to organizowania spotkań z klientami, podczas których dokonuje prezentacji produktów, sprzedaje lub przyjmuje na nie zamówienia i nadzoruje ich dostawy. Przestrzega przy tym zasad etyki zawodowej, a przede wszystkim zasad etyki w biznesie i reklamie. Do zadań konsultanta/agenta sprzedaży bezpośredniej należy pozyskiwanie klientów, nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych kontaktów z nimi. W tym celu sporządza i aktualizuje listy potencjalnych klientów. Ważnym zadaniem konsultanta/agenta jest rozpoznanie oczekiwań i gustów określonych grup konsumentów i ich preferencji. Jest też odpowiedzialny za rozwój tworzonej przez siebie grupy konsultantów/agentów sprzedaży bezpośredniej, jeśli firma, z którą współpracuje, przewiduje taką możliwość.

Zadania zawodowe:

  • tworzenie bazy potencjalnych klientów sprzedaży bezpośredniej;
  • zapraszanie i umawianie klientów na spotkania;
  • organizowanie stanowiska pracy i prezentowanie oferty produktowej z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska;
  • analizowanie potrzeb klientów i rekomendowanie odpowiednich towarów;
  • zbieranie zamówień;
  • nadzorowanie dostawy towarów;
  • zdobywanie i aktualizowanie informacji o ofercie firmy, produkcie i technikach prezentacji;
  • wspomaganie i nadzorowanie rozwoju tworzonej grupy konsultantów sprzedaży bezpośredniej.

Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej

zł45.00Cena