Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSERWATOR SIECI I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konserwator sieci i systemów komputerowych

Kod: 351201

Synteza: Prowadzi działania projektowe, wdrożeniowe, eksploatacyjne oraz konserwacyjne systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych.

Zadania zawodowe:

 • obsługa techniczna sprzętu komputerowego i kanałów łączności;
 • utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci;
 • określanie błędów, wad i uszkodzeń oprogramowania oraz sprzętu oraz ich usuwanie;
 • adaptacja wyposażenia komputerowego do zmienionych zadań;
 • współpraca z administratorami systemów komputerowych przy rozbudowie systemów i ich bieżącej eksploatacji;
 • uczestniczenie w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej;
 • uczestniczenie w wyborze rodzaju łączy: kablowych, radiowych lub optoelektronicznych;
 • współpraca z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego;
 • współpraca z instalatorami systemów komputerowych i sieci.

Konserwator sieci i systemów komputerowych

zł45.00Cena