Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konserwator dzieł sztuki

Kod: 265105

Synteza: Zabezpiecza i odnawia dzieła malarskie, druki, ryciny, książki, akta, odtwarza brakujące części rzeźb, zabytkowych tkanin, witraże i inne dzieła sztuki oraz przywraca im pierwotny wygląd, przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych, palety barw, specjalistycznych narzędzi i urządzeń konserwatorskich.

Zadania zawodowe:

  • ocenianie zakresu prac konserwatorsko-restauracyjnych na podstawie osobistych oględzin i zdjęć; 
  • ustalanie potrzebnych materiałów, narzędzi i środków chemicznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauracyjnych; 
  • prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej dla każdego dzieła oddzielnie; 
  • nadzorowanie stałych warunków temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są dzieła sztuki; 
  • konserwowanie określonego dzieła sztuki: obrazu, rzeźby, witrażu, zabytkowej tkaniny, druków, rycin, książek, akt, poprzez naprawienie uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upływem czasu, dewastacją lub niewłaściwymi wcześniejszymi naprawami;
  • prowadzenie dokumentacji konserwowanego obiektu;
  • zabezpieczanie zabytkowych dzieł sztuki przed wpływami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami w powietrzu;
  • nadzorowanie właściwego użytkowania dzieł sztuki przez poszczególne instytucje lub użytkowników.

Konserwator dzieł sztuki

zł45.00Cena