Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONSERWATOR CZĘŚCI / SPRZĘTU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konserwator części / sprzętu

Kod: 932901

Synteza: Prowadzi bieżące utrzymanie i konserwację części, sprzętu, maszyn i urządzeń o różnym przeznaczeniu i różnej konstrukcji; utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy oraz obsługuje i naprawia maszyny i urządzenia.

Zadania zawodowe:

 • zapewnianie poprawnego funkcjonowania sprzętu, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa lub firmy poprzez diagnozowanie usterek, wykonywanie drobnych napraw, prac remontowych i instalatorskich;
 • przeprowadzanie konserwacji części zgodnie z instrukcją producenta;
 • posługiwanie się rysunkiem technicznym i schematami montażowymi;
 • zamawianie części zamiennych;
 • sporządzanie raportów z prowadzonych prac konserwacyjnych 
  i naprawczych;
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Konserwator części / sprzętu

zł45.00Cena