Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONFERANSJER

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konferansjer

Kod: 265602

Synteza: Prezentuje wykonawców koncertu, widowiska estradowego, pokazu mody lub innej imprezy artystycznej; zapowiada kolejne występy, przekazuje publiczności informacje o wykonywanych utworach i autorach; stara się utrzymać kontakt z widownią i ułatwić rozumienie prezentowanego programu, wzbudzić zaciekawienie publiczności imprezą.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się ze scenariuszem koncertu, widowiska estradowego czy imprezy artystycznej, prezentowanymi utworami, sylwetkami wykonawców i innymi elementami widowiska;
 • przygotowywanie tekstu (konspektu) zapowiedzi;
 • przeprowadzanie wywiadów i rozmów z wykonawcami koncertu, widowiska estradowego czy imprezy artystycznej, w celu zdobycia informacji o wykonywanym przez nich utworze;
 • zapowiadanie kolejnych utworów i wykonawców: podawanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy oraz innych informacji, ułatwiających przyswojenie utworu i lepsze poznanie wykonawcy;
 • utrzymywanie widza w napięciu, wzbudzanie w nim zaciekawienia kolejnym utworem, przy zastosowaniu odpowiednich środków aktorskich: mimiki twarzy, tembru głosu itp.;
 • utrzymywanie dyscypliny na widowni;
 • kierowanie występami na bis i długością owacji i oklasków;
 • utrzymywanie sprawności przebiegu koncertu, widowiska czy imprezy artystycznej;
 • ogłaszanie werdyktów jury na imprezach festiwalowych, pokazach, konkursach;stałe doskonalenie swoich umiejętności zawodowych; gromadzenie informacji o utworach i ich wykonawcach, śledzenie przemian zachodzących w sztuce estradowej, sposobów i stylów prowadzenia konferansjerki, dostosowywanie się do trendów panujących na świecie;
 • dbanie o swój wygląd i ubiór, dostosowywanie go do charakteru imprezy;
 • dbanie o dobrą dykcję, właściwe ustawienie głosu.

Konferansjer

zł45.00Cena