Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONFEKCJONER WYROBÓW GUMOWYCH

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konfekcjoner wyrobów gumowych

Kod: 821901

Synteza: Wycina z mieszanek gumowych elementy do konfekcjonowania obuwia i odzieży gumowej, wyrobów gumowych i tkaninowo-gumowych, a także poszczególne elementy osnowy, bieżnika, podkładu i obrzeży opon oraz dętek; skleja wyroby klejami gumowymi; konfekcjonuje wyroby przed wulkanizacją, stosując narzędzia ręczne i maszyny do cięcia, wycinania, wykrawania, dociskania i wykonywania innych czynności konfekcyjnych, w celu przygotowania części gumowych i metalowych do połączenia w procesie wulkanizacji.

Zadania zawodowe:

 • wycinanie, wg wykrojników i szablonów, elementów obuwia i odzieży z płyt, taśm, sznurów, tkanin gumowanych i powlekanych;
 • zdwajanie taśm i tkanin przez nakładanie i dociskanie oraz sklejanie;
 • łączenie, zgodnie z instrukcją wykonawczą, przygotowanych elementów przez nakładanie, sklejanie, dociskanie, radełkowanie, w celu przygotowania do wulkanizacji określonych rodzajów obuwia i odzieży gumowej;
 • wykonywanie dziurek na sznurowadła i guziki, wklejanie suwaków, guzików, zacisków, wszywanie kółek, klamer itp. elementów;
 • wytłaczanie bieżników za pomocą wytłaczarek lub kalandrów profilowych i cięcie ich na odcinki odpowiedniej długości;
 • wykonywanie części obrzeży opony za pomocą wytłaczarek i automatu;
 • konfekcjonowanie opon z uprzednio przygotowanych: osnowy, podkładu, bieżnika i obrzeży na urządzeniu bębnowym lub w linii automatycznego wytwarzania opon;
 • cięcie odcinków węża gumowego na dętkę oraz wykonywanie konfekcji dętek przed wulkanizacją;
 • sprawdzanie szablonami kształtu i wymiarów skonfekcjonowanych opon oraz wymiarów dętek, z uwzględnieniem skurczu po wulkanizacji;
 • zabezpieczanie przed sklejaniem półproduktów z mieszanek i gumowanego kordu oraz wykonanych elementów przez przekładanie tkaninami lub pudrowaniekonfekcjonowanie i przygotowywanie do wulkanizacji węży tkaninowo-gumowych i zbrojonych o specjalnych przeznaczeniach, wytłaczanych przez wytłaczarkę;
 • łączenie (konfekcjonowanie), zgodnie z instrukcją wykonawczą, przygotowywanych do wulkanizacji elementów różnych wyrobów przez ich nakładanie, sklejanie, dociskanie;
 • sprawdzanie wymiarów przygotowanych elementów i wykonanych konfekcji przyrządami pomiarowymi oraz wzorcami (szablonami), z tolerancją określoną w instrukcji wykonawczej;
 • zabezpieczanie przed sklejaniem półproduktów pobranych z magazynu oraz wykonanych elementów i konfekcji;
 • zabezpieczanie przed zapyleniem elementów w czasie wycinania i konfekcjonowania, szczególnie po posmarowaniu ich klejem;
 • przekazywanie skonfekcjonowanego obuwia i odzieży do wulkanizacji;
 • wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart identyfikacyjnych mieszanek gumowych oraz tkanin gumowanych i powlekanych;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej.

Konfekcjoner wyrobów gumowych

zł45.00Cena