Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONDUKTOR KOLEI LINOWEJ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konduktor kolei linowej

Kod: 511203

Synteza: Prowadzi obsługę podróżnych w wagonach kolei linowych; zapewnia bezpieczeństwo w obsługiwanym wagonie kolej linowej.

Zadania zawodowe:

 • zapewnienie prawidłowego przejazdu wagonu kolei linowej pomiędzy stacjami początkową i końcową;
 • sprzedawanie biletów i sprawdzanie ich ważności;
 • nakładanie i wypisywanie kar dla osób bez ważnych biletów;
 • dbanie o bezpieczeństwo i wygodę pasażerów;
 • otwieranie i zamykanie drzwi wagonów kolei linowej na stacjach, kontrolowanie prawidłowości zamknięcia drzwi;
 • sygnalizowanie obsłudze maszynowni gotowości do odjazdu;
 • zgłaszanie wszelkich usterek obsłudze technicznej;
 • wykonywanie drobnych, bieżących napraw w wagonie kolei linowej niewymagające interwencji konserwatora;
 • udzielanie niezbędnych informacji podróżnym;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących na stanowisku pracy.

Konduktor kolei linowej

zł45.00Cena