Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KONDUKTOR

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Konduktor

Kod: 511202

Synteza: Wykonuje zadania związane z obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego w zakresie prawidłowej pracy taboru kolejowego wchodzącego w skład pociągu, sprawdza bilety pasażerów oraz dba o odpowiednie warunki podróżowania.

Zadania zawodowe:

 • sprawdzanie stanu technicznego przydzielonych mu do obsługi wagonów, a zwłaszcza stopni i poręczy przy drzwiach wejściowych, mostków przejściowych i harmonii między wagonami, oświetlenia i ogrzewania wagonów, zaplombowania rękojeści hamulców bezpieczeństwa;
 • podawanie sygnałów podróżnym i kierownikowi pociągu przed odjazdem;
 • kontrola i sprzedaż biletów oraz informowanie podróżnych o przesiadkach i połączeniach komunikacyjnych;
 • czuwanie nad bezpieczeństwem podróżnych i dbanie o ich wygodny przejazd;
 • kontrolowanie przestrzegania przez pasażerów obowiązujących przepisów;
 • zwracanie uwagi na sygnały nadawane z lokomotywy i ze stacji;
 • wykonywanie pracy manewrowej przy obsłudze pociągów towarowych zbiorowych i innych;
 • wykonywanie pracy zwrotniczego, jeżeli podczas prac manewrowych zachodzi potrzeba nastawienia zwrotnic ręcznie;
 • dbanie o oświetlenie, ogrzewanie i czystość w przydzielonych mu przez kierownika pociągu wagonach;
 • sprawdzanie po zakończeniu jazdy, czy wszyscy podróżni opuścili wagony i nie pozostawili rzeczy osobistych;
 • zbieranie sygnałów, innego sprzętu przenośnego oraz pozostawionego przez podróżnych bagażu i przekazywanie go na stację;
 • rozliczanie się z wpływów za sprzedane bilety w wyznaczonej kasie.

Konduktor

zł45.00Cena