Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMPUTEROWY SKŁADACZ TEKSTU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Komputerowy składacz tekstu

Kod: 732105

Synteza: Przygotowuje na komputerze teksty do druku - gładkie lub z wyróżnieniem, zawierające tabele lub układy tabelaryczne, wzory matematyczne i chemiczne, teksty literackie i naukowe, ogłoszenia i reklamy itp., w języku polskim lub językach obcych, dla wydawnictw, gazet i czasopism; formuje tekst w kolumny i strony; nanosi korektę do tekstu.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się z materiałem wydawniczym do druku (tekst, tabele, wzory matematyczne i fizyczne, wzory formularzy i ankiet itp.), odbitkami szpaltowymi do łamania, odbitkami korekty autorskiej;
 • przystosowywanie maszyn do składania tekstu: wybór formatu wierszy, kroju i wielkości czcionek, układu graficznego, sposobu łamania itp.;
 • obsługiwanie komputera;
 • kontrolowanie oczka czcionek i stopnia zaczernienia;
 • wczytywanie tekstu autorskiego do komputera, dostosowywanie otrzymanego tekstu pisemnego w różnych edytorach do edytora wydawniczego, ustawianie parametrów strony, przygotowywanie wydruku komputerowego tekstu do dalszej obróbki;
 • wprowadzanie wyróżnień w tekście wg zaleceń redaktora technicznego;
 • formowanie tekstu w kolumny i strony;
 • przygotowywanie składu i łamanie tekstu książek, gazet i czasopism w różnych układach graficznych;
 • wykonywanie korekty tekstu: nanoszenie poprawek i uwag korektora i redaktora technicznego;
 • obliczanie objętości tekstu; przeliczanie objętości maszynopisu na objętość tekstu do druku;
 • dbałość o powierzony sprzęt;
 • śledzenie tendencji rozwojowych w składzie tekstów do druku, programów komputerowych itp.

Komputerowy składacz tekstu

zł45.00Cena