Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMPOZYTOR

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kompozytor

Kod: 265204

Synteza: Tworzy ideę artystyczną obrazu dźwiękowego i zapisu graficznego dzieł muzycznych oraz ich koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną, intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki.

Zadania zawodowe:

 • dokonywanie wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego - przyjmowanie indywidualnych metod posługiwania się środkami technicznymi i stylistycznymi w pracy nad materiałem dźwiękowym, w celu nadania dziełu charakteru oryginalnego, właściwego dla własnej twórczości;
 • dokonywanie wyboru formy dzieła i aparatu wykonawczego na podstawie wiedzy na temat historii i literatury muzycznej, a także znajomości budowy, możliwości brzmieniowych i wykonawczych instrumentów muzycznych oraz głosu ludzkiego;
 • przeprowadzanie konsultacji z artystami muzykami specjalności wykonawczych (instrumentaliści, wokaliści, dyrygenci), a także choreografami i tancerzami;
 • nieustanne poszerzanie własnej wiedzy, a także doskonalenie warsztatu kompozytorskiego;
 • korzystanie z nowoczesnych środków technicznych pozwalających na ułatwienie w pracy twórczej (komputery, instrumenty elektroniczne itp.), mogących także natchnąć do poszukiwania nowych dróg tworzenia;
 • dokonywanie zapisu skomponowanego przez siebie dzieła muzycznego przy użyciu istniejących sposobów notacji muzycznej lub stworzonych w tym celu przez siebie;
 • przedstawianie za pomocą zapisu odwzorowania graficznego obrazu dźwiękowego dzieła, wraz ze wskazówkami dotyczącymi interpretacji oraz sposobu jego wykonania;
 • uczestniczenie, jeśli jest taka możliwość, w próbach do wykonań publicznych oraz nagrań skomponowanych przez siebie utworów, w celu stworzenia wzorca praktyki wykonawczej i interpretacyjnej zgodnego z własnymi zamierzeniami jako twórcy;
 • komponowanie utworów muzycznych na konkretne zamówienie;
 • tworzenie dzieł muzycznych samoistnych, a także takich, które współdziałają z innymi dziedzinami sztuki, np. na potrzeby teatru, filmu, baletu, słuchowiska radiowego itp. oraz innych przedsięwzięć artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym;
 • granie na jednym lub kilku wybranych instrumentach.

Kompozytor

zł45.00Cena