Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMORNIK SĄDOWY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Komornik sądowy

Kod: 261904

Synteza: Pod kontrolą sądu wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych.

Zadania zawodowe:

 • wszczynanie, prowadzenie, zawieszanie, umarzanie postępowania egzekucyjnego w sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości sądów rejonowych;
 • wzywanie uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji państwowej, instytucji i innych osób do złożenia wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
 • nakładanie kary grzywny na osoby uchylające się od udzielenia informacji lub składające fałszywe wyjaśnienia;
 • zawiadamianie strony o każdej dokonanej czynności i na jej żądanie udzielanie wyjaśnień o stanie sprawy;
 • dokonywanie czynności egzekucyjnych określonych przepisami prawa, a zwłaszcza: zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności, zajęcia nieruchomości (np. w drodze licytacji publicznej);
 • sporządzanie protokołów z każdej czynności egzekucyjnej;
 • wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Komornik sądowy

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45