Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMINIARZ

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kominiarz

Kod: 713303

Synteza: Czyści oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Zadania zawodowe:

 • sprawdzanie nowo wybudowanych przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych;
 • usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych;
 • uszczelnianie przewodów kominowych;
 • usuwanie w przewodach kominowych i paleniskach usterek stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;
 • sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • wydawanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych;
 • sprawdzanie stanu i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych);
 • sprawdzanie stanu oraz czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi;
 • czyszczenie komór wędzarnianych;
 • czyszczenie urządzeń ogrzewczych oraz palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych, kotłów pralniczych itp.;
 • usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
 • sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami.

Kominiarz

zł45.00Cena