Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMIK

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Komik

Kod: 343505

Synteza: Uprawia zawodowo sztukę rozśmieszania i bawienia publiczności prezentując komiczne ujęcia, gagi i dialogi; operuje w tym celu głosem, gestem, mimiką; występuje samodzielnie lub w zespole, występuje w filmach, serialach, programach telewizyjnych, radiu, kanałach internetowych, w kabarecie lub stadup’ach (występach na żywo przed publicznością).

Zadania zawodowe:

 • pamięciowe przyswajanie tekstu oraz improwizowanie podczas występów;
 • opracowywanie własnych tekstów, skeczy i piosenek;
 • uczestniczenie w próbach przedstawień, współpracowanie z reżyserem
  i zespołem w przypadku występów zespołowych;
 • uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia, np. opracowanie kostiumu, rekwizytów itp.;
 • przygotowywanie się do występu scenicznego, estradowego lub ujęć filmowych (charakteryzacja, zakładanie kostiumu, koncentracja psychiczna itp.);
 • stałe doskonalenie sprawności warsztatowej: głosowej, psychomotorycznej, fizycznej, przez uprawianie odpowiednich ćwiczeń;
 • opanowywanie różnych umiejętności zawodowych (np. taniec w określonym stylu, pantomima), w zakresie potrzebnym do zadań scenicznych 
  i estradowych;
 • zdobywanie umiejętności nieaktorskich, niezbędnych do przedstawienia określonego skeczu lub roli;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Komik

zł45.00Cena