Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOMBAJNISTA (KIEROWCA KOMBAJNU)

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kombajnista (kierowca kombajnu)

Kod: 834102

Synteza: Zbiera wszystkie rodzaje zbóż i roślin o podobnym sposobie uprawy i zbioru, takich jak rzepak, kukurydza, słonecznik, soja, gryka, rośliny motylkowe grubonasienne i drobnonasienne, trawy i niektóre okopowe za pomocą kombajnów zbożowych, do ziemniaków, buraków, cebuli, marchwi, do zbioru pewnych gatunków roślin sadowniczych i kombajnów do siewu lub sadzenia różnych gatunków roślin uprawnych;obsługuje komputery pokładowe, kontrolujące i informujące o przebiegu pracy poszczególnych zespołów roboczych.

Zadania zawodowe:

 • sprawdzanie gotowości kombajnu do pracy: działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, oświetlenia, układu hamulcowego i kierowniczego, pracy silnika itp.;
 • obsługiwanie kombajnu zbożowego, który wykonuje jednocześnie: koszenie, podbieranie, omłot zboża oraz czyszczenie ziarna;
 • obsługiwanie kombajnu do ziemniaków i cebuli, który wykopuje bulwy oddzielające je od łętów;
 • obsługiwanie kombajnu do roślin okopowych m. in. buraków, który ogławia buraki, ogławia z liści, czyści korzenie, wykopuje je i oddziela od ziemi oraz zbiera;
 • obsługiwanie komputera pokładowego, kontrolującego i informującego o przebiegu pracy poszczególnych zespołów roboczych;
 • usuwanie usterek powstałych w pracy kombajnu;
 • zabezpieczenie kombajnu przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione do kierowania maszyną;
 • współpraca z właścicielem zbieranych płodów rolnych;
 • przestrzeganie posiadania odpowiednich dokumentów pojazdu;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Kombajnista (kierowca kombajnu)

zł45.00Cena