Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOLPORTER

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kolporter

Kod: 962106

Synteza: Odpowiada za dystrybucję materiałów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. do punktów handlowych, bezpośrednio do rąk odbiorców lub do skrzynek pocztowych, domów, siedzib podmiotów; zajmuje się rozwieszaniem materiałów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. w miejscach do tego przeznaczonych.

Zadania zawodowe:

  • przeprowadzanie dystrybucji materiałów informacyjnych, reklamowych promocyjnych itp. m.in. w formie ulotek, broszur, gazetek, folderów, gazet, magazynów bezpośrednio do rąk odbiorców – przechodniów lub dostarczanie ich do siedzib podmiotów, domów, skrzynek pocztowych 
    i innych miejsc wyznaczonych przez zlecającego;
  • rozwieszanie materiałów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. 
    w miejscach do tego przeznaczonych m.in. na słupach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeniowych zewnętrznych i wewnętrznych, w określonych siedzibach podmiotów prywatnych i publicznych;
  • przestrzeganie przepisów bhp. ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Kolporter

zł45.00Cena