Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOŻUSZNIK

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kożusznik

Kod: 753104

Synteza: Kożusznik wykonuje i naprawia wyroby kożusznicze w zakładach produkcyjnych i usługowych.Kożusznik jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy kożusznika jest wykonanie lub naprawa wyrobów kożuszniczych, do których należą: kożuchy, kamizelki, czapki i rękawice. Podstawowym surowcem w kożusznictwie są skóry owcze i jagnięce, wyprawiane i uszlachetniane zarówno od strony włosa, jak i tkanki skórnej. Kożusznik przygotowuje formy do wykonania wyrobu, sortuje i dobiera skóry, wykrawa elementy wyrobu, przygotowuje je do zszycia, szyje wyrób i wykończa, obsługuje maszyny szwalnicze i inne stosowane w kożusznictwie. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców, jakość wykonanych wyrobów oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń.

Zadania zawodowe:

  • obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów kożuszniczych;
  • sporządzanie dokumentacji konstrukcyjno-modelowej na potrzeby zamówienia;
  • zszywanie elementów wyrobów kożuszniczych;
  • wykonywanie usług, napraw i przeróbek w zakresie kożusznictwa;
  • kontrolowanie i ocenianie jakości materiałów, przebiegu i efektów końcowych procesu technologicznego;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., i ochrony środowiska.

Kożusznik

zł45.00Cena