Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KOŚCIELNY

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kościelny

Kod: 515302

Synteza: Dba o budynek i otoczenie kościoła; przygotowuje szaty i naczynia liturgiczne; uczestniczy w liturgii według potrzeby.

Zadania zawodowe:

 • otwieranie i zamykanie kościoła oraz dbanie o zabezpieczenie kościoła przed włamaniem, pożarem itp.;
 • zapalanie świateł i świec oraz włączanie nagłośnienia;
 • dzwonienie dzwonami przed mszą i w czasie procesji zgodnie ze zwyczajami miejscowymi i liturgią;
 • przygotowywanie szat dla koncelebransów, diakonów i posługujących oraz naczyń liturgicznych do obrzędów;
 • przygotowywanie i ustawienie ksiąg (mszał, lekcjonarz, rytuał, pontyfikał) do czytań;
 • umieszczenie w odpowiednim miejscu paramentów liturgicznych (np. kielich wraz z bielizną kielichową przykryty welonem, pateny komunijne, woda 
  i ręczniczek do lavabo, kanony dla koncelebransów na kredensji, ampułki 
  z winem i wodą, pateny z chlebem, cyboria, pozostałe dary do procesji
  z darami);
 • umieszczenie we właściwym miejscu klucza od tabernakulum – jeśli będzie potrzebny;
 • przygotowywanie przedmiotów wnoszonych w czasie uroczystości;
 • uprzątnięcie naczyń liturgicznych i ksiąg po liturgii;
 • dbanie o porządek i czystość w kościele oraz wokół kościoła;
 • dbanie o stan techniczny urządzeń w kościele;
 • pomoc kapłanowi w obrzędach i sakramentach, takich jak: chrzty, śluby, pogrzeby i inne;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kościelny

zł45.00Cena