Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLIMATOLOG

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klimatolog

Kod: 211204

Synteza: Bada klimat i związane z nim wieloletnie układy stanów pogody; zajmuje się badaniem procesów kształtujących klimat w powiązaniu z oddziaływaniem czynników geograficznych globalnych, regionalnych i lokalnych; wykonuje opracowania przydatne w wielu dziedzinach, jak np. w rolnictwie, leśnictwie, lecznictwie uzdrowiskowym, turystyce, planowaniu przestrzennym, urbanizacji, ekologii itp.

Zadania zawodowe:

 • badanie procesów fizycznych zachodzących w atmosferze kształtujących klimat (kierunek i prędkość ruchu powietrza, ciśnienie, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia powietrza, chmury, opady itp.) i wpływ czynników geograficznych na przebieg tych procesów;
 • badanie procesów dynamicznych i termodynamicznych zachodzących w środowisku atmosferycznym;
 • charakteryzowanie środowiska atmosferycznego na podstawie średnich wieloletnich wyników obserwacji;
 • badanie przyczyn powstawania różnych typów klimatu, przewidywanie zmian klimatu;
 • badanie klimatu konkretnych obszarów i wyjaśnianie przyczyn ich zróżnicowania;
 • badanie wpływu lokalnych czynników na warunki klimatyczne;
 • badanie klimatu minionych epok geologicznych;
 • badanie klimatu na konkretne zapotrzebowanie związane z życiem i działalnością człowieka;
 • badanie wpływu pogody, klimatu i czynników kosmicznych na organizmy żywe: człowieka, roślin i zwierząt;
 • opracowywanie i doskonalenie matematycznych komputerowych modeli klimatu opisujących stan i zmiany klimatyczne w przeszłości oraz jakich należy oczekiwać w przyszłości;
 • przygotowywanie dokumentacji naukowej i sprawozdań.

Klimatolog

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45