Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator wyrobów przemysłowych

Kod: 754301

Synteza: Odpowiada za prowadzenie prac z zakresu kontroli technicznej wyrobów w zakładzie produkcyjnym;ocenia jakość gotowych wyrobów;sporządza szacunki brakarskie wyrobów przemysłowych.

Zadania zawodowe:

  • pobieranie próbek metodą reprezentacyjną i przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi;
  • kontrolowanie półfabrykatów i wyrobów przemysłowych pod względem jakościowym i wymiarowym oraz kontrolowanie międzyoperacyjne procesów wytwarzania półfabrykatów, wykrywanie wad i ustalanie przyczyn ich powstania;
  • segregowanie i określanie gatunków półfabrykatów i wyrobów przemysłowych oraz klasyfikowanie ich pod względem jakościowym i wymiarowym w zależności od nagromadzenia dopuszczalnych wad;
  • przeprowadzanie badań, prób technicznych i ocenianie jakości i przydatności do produkcji materiałów i podzespołów używanych do produkcji półfabrykatów i wyrobów;
  • eliminowanie wyrobów wadliwych;
  • prowadzenie ewidencji występujących braków w półfabrykatach i w wyprodukowanych wyrobach oraz wskazywanie miejsc ich powstawania;
  • czyszczenie, konserwowanie i kompletowanie obsługiwanych narzędzi oraz urządzeń do kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów;
  • instruowanie wykonawców, wskazywanie im sposobów unikania wadliwej produkcji.

Klasyfikator wyrobów przemysłowych

zł45.00Cena