Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR SKÓR

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator skór

Kod: 753503

Synteza: Klasyfikuje i określa przydatność użytkową skór do produkcji, sortuje skóry grabarskie i futrzarskie, cechuje skóry.

Zadania zawodowe:

 • sortowanie skór grabarskich wg przeznaczenia w zakresie grubości ścisłości tkanki skórnej, struktury topograficznej;
 • klasyfikowanie skór wg przeznaczenia;cechowanie różnych rodzajów skór;
 • klasyfikowanie skór futrzarskich w podstawowych grupach rodzajowych;
 • oznaczanie wad i uszkodzeń;
 • zaliczanie skór do poszczególnych gatunków po ustaleniu wymagań ogólnych dotyczących okrywy włosowej;
 • zaliczanie skór do poszczególnych gatunków po ustaleniu wymagań ogólnych dotyczących tkanki skórnej i wymagań w zakresie profilu skóry;
 • sortowanie wg przeznaczenia niektórych rodzajów skór futrzarskich na podstawie jakości okrywy włosowej i tkanki skórnej z uwzględnieniem występujących wad;
 • lotowanie skór futrzarskich;
 • ocenianie wg przeznaczenia skór futerkowych naturalnych i wymagających uszlachetnienia od strony włosa i mizdry;
 • stosowanie zasad racjonalnej organizacji pracy, przestrzeganie wymogów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.

Klasyfikator skór

zł45.00Cena