Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR RYB

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator ryb

Kod: 751505

Synteza: Wykonuje prace związane z kontrolą jakościową surowców rybnych, poprzez określanie ich rodzaju, świeżości, wielkości, zawartości tłuszczu, sposobu i czasu przechowywania oraz sezonu połowowego itp.: kwalifikuje je do właściwej klasy zgodnie z wymaganiami norm.

Zadania zawodowe:

  • wizualna ocena badanych ryb celem określenia gatunku, świeżości, wyglądu, stanu przechowywania (np. stopień zalodowania w przypadku surowca świeżego) itp., jako parametrów będących podstawą klasyfikacji ryb;
  • zlecanie wykonania badań, np. zawartości tłuszczu, w przypadku gdy ocena wizualna nie wystarcza do jednoznacznego określania klasy ryby lub w przypadkach spornych;
  • prowadzenie dokumentacji dokonanych klasyfikacji ryb, z wykorzystaniem do tego celu druków (formularzy) oraz przekazywanie informacji do odpowiedniej komórki celem dalszego postępowania, np. rozliczeń finansowych z dostawcą;
  • oznaczanie sklasyfikowanego surowca poprzez np. naklejanie odpowiedniego (standardowego) znaku (etykiety), zawierającego pełną informację umożliwiającą w każdej chwili identyfikację surowca i osoby przeprowadzającej klasyfikację;
  • bieżące śledzenie dokumentacji, norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania ryb.

Klasyfikator ryb

zł45.00Cena