Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR JAJ, DROBIU I PIERZA

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

Kod: 751504

Synteza: Wykonuje prace związane z klasyfikacją jakościową surowców, tj. drobiu, jaj i pierza, w celu zakwalifikowania ich do właściwych klas, zgodnie z wymogami określonych dokumentów np. norm.

Zadania zawodowe:

 • ocena organoleptyczną (wizualną) drobiu żywego przeznaczonego do skupu i dalszego transportu, tj. stanu zdrowia, dojrzałości i stanu upierzenia oraz warunków higieniczno-sanitarnych hodowli;
 • selekcja drobiu żywego wg wagi, gatunku, płci, wieku, rasy, stopnia wytuczenia i prawidłowości budowy;
 • klasyfikacja okrywy zewnętrznej i wewnętrznej drobiu (np. pióra puchowe i półpuchowe u gęsi); ocenę wartości handlowej, ustalanie sposobu i zasady wyceny;
 • klasyfikacja drobiu bitego: pod względem budowy, umięśnienia, wytuczenia, barwy tuszek oraz obróbki technologicznej i stopnia schłodzenia;
 • ocena jaj spożywczych poprzez stwierdzenia warunków higieniczno-sanitarnych badanej partii oraz kontrolę jakości jaj na urządzeniach do doświetlania;
 • ocena cech wewnętrznych jaj (barwa i wygląd skorupy, głębokość, stan i barwa komory powietrznej, widoczności żółtka i tarczki zarodkowej, przejrzystość, gęstość i barwa białka oraz obecność krwistych i obcych ciał);
 • oznaczanie jaj spożywczych za pomocą specjalnych stempli, znaków o różnym kształcie i barwie, zawierających litery lub cyfry, w celu poinformowania w prosty sposób nabywcy o rodzaju, jakości i masie;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracami klasyfikacyjnymi;
 • zapoznawanie się na bieżąco z nowościami wprowadzonymi do dokumentacji i norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania drobiu, jaj i pierza;prowadzenie szkolenia pracowników punktów skupu w zakresie techniki skupu, warunków sanitarnych i obchodzenia się ze skupionym towarem;
 • utrzymywanie czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.

Klasyfikator jaj, drobiu i pierza

zł45.00Cena