Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR GRZYBÓW

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator grzybów

Kod: 751503

Synteza: Dokonuje oceny grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych, dostarczanych do punktów skupu i sprzedawanych na targowiskach, będącej podstawą dopuszczenia lub niedopuszczenia ich do obrotu.

Zadania zawodowe:

  • sprawdzanie jakości grzybów świeżych w celu oceny spełniania przez te grzyby wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, stopień rozdrobnienia, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych);
  • wystawianie atestu na grzyby świeże, w przypadku ich pozytywnej oceny.

Klasyfikator grzybów

zł45.00Cena