Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KLASYFIKATOR DZICZYZNY I PTACTWA

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

Kod: 751502

Synteza: Klasyfikuje upolowane zwierzęta łowne i ptactwo przeznaczone do spożycia lub na przerób.

Zadania zawodowe:

 • ocena organoleptyczną (wizualną) dziczyzny i ptactwa przeznaczonych do celów spożywczych z podziałem wg wieku i płci, eliminację sztuk z urazami mechanicznymi lub chorych;
 • badanie miejsca postrzału i określanie stopnia uszkodzeń wewnętrznych części, takich jak: combra, polędwicy, szynki itp. oraz uszkodzeń zewnętrznych (określanie przydatności i jakości skór);
 • ocena organoleptyczną stanu tuszy, tj. barwy, zapachu, śladów śliny, zazielenienia w okolicach kupra (u ptactwa);
 • klasyfikacja tusz dziczyzny i ptactwa oraz przetworów z nich przeznaczonych na rynek krajowy i na eksport;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z klasyfikacją, skupem i transportem dziczyzny i ptactwa;
 • bieżące śledzenie wprowadzonych nowości do dokumentacji i norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania dziczyzny i ptactwa;
 • prowadzenie instruktażu pracowników punktów skupu w zakresie techniki skupu, warunków sanitarnych i obchodzenia się ze skupionym towarem;
 • utrzymywanie czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
 • w razie wątpliwości kierowanie próbek do badań laboratoryjnych celem wykluczenia zagrożeń odzwierzęcymi chorobami zakaźnymi lub pasożytami.

Klasyfikator dziczyzny i ptactwa

zł45.00Cena