Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIERUJĄCY TRAMWAJEM (MOTORNICZY)

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierujący tramwajem (motorniczy)

Kod: 833103

Synteza: Kierujący tramwajem (motorniczy) przewozi pasażerów pociągiem tramwajowym.Kierujący tramwajem (motorniczy) to zawód o charakterze usługowym. Praca kierującego tramwajem (motorniczego) polega na przewożeniu pasażerów pociągiem tramwajowym (wagon silnikowy z możliwym wozem doczepnym poruszający się po szynach i napędzany silnikami elektrycznymi zasilanymi z sieci trakcyjnej) w systemie komunikacji miejskiej. Do obowiązków kierującego tramwajem (motorniczego) wyruszającego na trasę z zajezdni należy: pobranie kompletu dokumentów, oznakowanie pojazdu, sprawdzenie wyposażenia, stanu technicznego oraz czystości pojazdu. Pracownik rozpoczynający pracę na trasie przejmuje dokumentację i sprawdza stan techniczny pojazdu. Po zakończeniu przejazdów kierujący tramwajem (motorniczy) zdaje dokumenty i zabezpiecza pojazd w zajezdni. Kierujący tramwajem (motorniczy) zatrzymuje pojazd zgodnie z rozkładem jazdy na określonych przystankach, na których wysiadają i wsiadają pasażerowie. Kierujący tramwajem (motorniczy) musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw komunikacyjnych. Jazda musi się odbywać w sposób umiejętny, tak aby zapewnić pasażerom bezpieczeństwo i komfort. Kierujący tramwajem (motorniczy) współpracuje z nadzorem ruchu, dyspozytorem i w razie konieczności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym. Do jego obowiązków należy również właściwe wypełnienie wszystkich dokumentów (raporty, karta eksploatacji pojazdu).

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie tramwaju przed wyjazdem na trasę (sprawdzenie stanu technicznego, oznakowanie, sprawdzenie czystości składu);
 • kierowanie tramwajem zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami wewnętrznymi przedsiębiorstw komunikacyjnych;
 • przewożenie pasażerów zgodnie z rozkładem jazdy;
 • powiadamianie pracowników nadzoru ruchu, dyspozytora o sytuacjach wymagających ich interwencji;
 • powiadamianie Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu pasażerów;
 • zabezpieczanie składu tramwajowego po zjeździe z trasy oraz zdanie dokumentów;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji (raporty, karta eksploatacji pojazdu);
 • diagnozowanie uszkodzeń tramwaju powstałych w trakcie eksploatacji na trasie i ich usuwanie (z wyjątkiem awarii wymagających interwencji służb technicznych);
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ergonomii.

Kierujący tramwajem (motorniczy)

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45