Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK SKLEPU / SUPERMARKETU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik sklepu / supermarketu

Kod: 142004

Synteza: Kierownik sklepu / supermarketu zarządza podległym zespołem, organizuje, nadzoruje i zapewnia właściwe funkcjonowanie supermarketu.Kierownik sklepu / supermarketu pełni funkcję zarządzającą. Zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników. Celem jego pracy jest realizacja sprzedaży zgodnie z zakładanym budżetem, tj. kontrola przychodów, kosztów, strat, zapasu, rotacji, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji. Kierownik sklepu / supermarketu prowadzi rekrutację, szkolenia, motywuje i ocenia pracowników. W zakres obowiązków kierownika sklepu / supermarketu wpisane jest planowanie, nadzorowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie ze standardami firmy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto buduje relacje z klientami, reaguje na ich potrzeby i zapewnia sprawną obsługę. Dba o dostępność i właściwą ekspozycję towarów. Jego obowiązkiem jest nadzorowanie i przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Zadania zawodowe:

 • stosowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska na stanowiskach pracy w supermarkecie;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników supermarketu;
 • zamawianie towarów zgodnie z obowiązującymi procedurami supermarketu;
 • analizowanie wyników ekonomicznych supermarketu;
 • ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • prowadzenie rekrutacji i szkoleń;
 • kontrolowanie i aktualizowanie stanów magazynowych supermarketu;
 • monitorowanie cen produktów przeznaczonych do sprzedaży w celu zapewnienia ich zgodności z cenami w systemie;
 • tworzenie i nadzorowanie procedur związanych z jakością obsługi supermarketu.

Kierownik sklepu / supermarketu

zł45.00Cena