Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO ZWIĄZANEGO Z LEŚNICTWEM

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

Kod: 131102

Synteza: Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach związanych z leśnictwem; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.

Zadania zawodowe:

 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności pilarzy, drwali, pracowników transportu;
 • branie udziału w przygotowaniu budżetu przedsiębiorstwa;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem;
 • nadzorowanie i koordynowanie prac podwykonawców prac leśnych;
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przy pracach leśnych;
 • tworzenie strategii cenowej dla klientów;
 • opracowywanie ofert usług leśnych dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania odpowiednich uprawnień przez pracowników;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją krótko- i długoterminowych planów strategicznych działania przedsiębiorstwa;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów dla klientów jak i całej firmy;
 • nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych i przekładanie ich na zadania jednostkowe;
 • nadzorowanie realizacji kluczowych działań przedsiębiorstwa;
 • kontrolowanie wyników finansowych firmy;
 • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem

zł45.00Cena