Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PRZEDSIĘBIORSTA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Kod: 121204

Synteza: Zarządza i koordynuje pracą przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.

Zadania zawodowe:

 • tworzenie strategicznych i operacyjnych planów działania dla przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w krótkiej i długiej perspektywie;
 • nadzorowanie wykonania strategicznych i operacyjnych planów działania;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących realizacji projektów dla poszczególnych klientów jak i dla całej firmy;
 • prowadzenie bieżącego monitorowania postępów realizacji usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem;
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych usługi oraz raportowanie postępów w realizacji usług na potrzeby klientów;
 • sprawowanie nadzoru nad tworzeniem planów sprzedażowych i przekładaniem ich na działania operacyjne dla poszczególnych pracowników firmy;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją kluczowych działań przedsiębiorstwa takich jak: pozyskiwanie klientów, realizacja dla nich usług, dokumentowanie projektów oraz pozyskiwanie klientów kluczowych i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu usług zarządzania zasobami ludzkimi dla klientów;
 • bieżące kontrolowanie wyników finansowych firmy;
 • zarządzanie zasobami i kosztami firmy w celu osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku finansowego firmy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą podległego personelu, w szczególności konsultantami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleniowcami, doradcami itp.;
 • prowadzenie rekrutacji pracowników i współpracowników do firmy;
 • kontrolowanie efektów pracy pracowników, motywowanie ich i rozlicznie efektów i czasu pracy;
 • przeprowadzanie ocen pracowniczych;
 • zapewnianie rozwoju zawodowego pracowników;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami l

zł45.00Cena