Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku KIEROWNIK PROJEKTU

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Kierownik projektu

Kod: 121904

Synteza: Bezpośrednio zarządza projektem rozumianym, jako tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego rezultatu; odpowiada za osiągnięcie wyznaczonych celów projektu w wyznaczonym czasie, przy kreślonych zasobach i założonym budżecie; zajmuje się planowaniem, organizowaniem, nadzorowaniem realizacji i rozliczaniem projektów o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, ekonomicznym, edukacyjnym, społecznym, informatycznym itp.

Zadania zawodowe:

 • planowanie działań prowadzących do osiągnięcia założonych rezultatów projektu w zaplanowanych ramach czasowych przy racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów z wykorzystaniem celowo dobranych metodyk zarządzania projektami, między innymi takich jak: PMI (metodyka zarządzania projektami opracowana przez Project Management Institute), PRINCE2 (Projects In Controlled Environments – metoda skutecznego zarządzania projektami w kontrolowanym środowisku), PCM (Project Cycle Management, metoda zarządzania cyklem projektu) itp.;
 • przeprowadzanie studium wykonalności projektu, w tym opracowanie uzasadnienia biznesowego dla zaplanowanych działań oraz ocenianie ryzyka towarzyszącego realizacji projektu i opracowywanie scenariuszy na wypadek wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych;
 • planowanie i opracowywanie harmonogramu oraz kosztorysu projektu;
 • planowanie i koordynowanie zadań osób i organizacji realizujących projekt z uwzględnieniem celu oraz wszystkich czynności, jakie należy wykonać;
 • budowanie i zarządzanie zespołem projektowym oraz pełnienie roli lidera, w tym motywowanie i szkolenie członków zespołu projektowego, powierzanie zadań członkom zespołu projektowego oraz kontrolowanie efektów i jakości wykonania zadań projektowych;
 • prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji projektu zgodnie z założonymi wskaźnikami realizacji celu i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem;
 • bieżące zarządzanie budżetem projektu;
 • negocjowanie cen i warunków dostaw oraz kupowanie produktów lub usług koniecznych do realizacji projektu;
 • konsultowanie i opiniowanie rozwiązań proponowanych przez członków zespołu projektowego;
 • zarządzanie procesami komunikowania się z interesariuszami projektu oraz członkami zespołu projektowego;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej oraz raportowanie postępów w realizacji projektu na potrzeby przełożonych;
 • prowadzenie działań z zakresu public relations i kształtowanie wizerunku projektu;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Kierownik projektu

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45